رفع مسئولیت

۱-تمام مسئولیت محتوای (متنی، تصویر، صوتی، فایل و…) و هرگونه پاسخگویی به ادعاهای مطرح شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی با منتشرکننده است و سایت بیبلیوفایل هیچگونه مسئولیتی نسبت به آن ندارد.

۲-سایت بیبلیوفایل به هیچ عنوان ضمانت نمی کند که اطلاعات موجود در این سایت، دقیق، کامل، به روز یا بدون خطا باشند.

۳-سایت بیبلیوفایل هیچگونه مسئولیتی در برابر تبعات ناشی از هر گونه استفاده از مضامین این سایت را بر عهده نمی‌گیرد.