پرداخت امن توسط کارتهای شتاب
نماد اعتماد اعتماد شما، اعتبار ماست
کدهای تخفیف روزانه هر روزه در اینستاگرام
پشتیبانی 24 ساعته 7 روز هفته

تاریخ ایران باستان جلد ۱

کتاب تاریخ ایران باستان حسن پیرنیا جلد ۱
نوع فایل
pdf
حجم فایل
18mb
تعداد صفحات
754
زبان
فارسی
تعداد بازدید
849 بازدید
۲۰,۰۰۰ تومان٪67 تخفیف

دانلود کتاب تاریخ ایران باستان نوشته حسن پیرنیا جلد ۱

کتاب تاریخ ایران باستان حسن پیرنیا جلد ۱

فهرست مطالب جلد اول کتاب تاریخ ایران باستان حسن پیرنیا:

 

قسمت اول کلیات

ازمنه پیش از تاریخ

نژاد سفید پوست

نژادها

نژاد زرد پوست

سایر نژادها

زبانها

خطوط

منابع تاریخ

قسمت دوم – مشرق قدیم

حدود مشرق قدیم در مکان و زمان اثرات وضع جغرافیایی مشرق قدیم نژاد ملل مشرق قدیم

بنی سام و بنی حام

مهاجرت بنی سام به مصر

مهاجرت بنی سام به عیلام

مردمان شمالی مشرق قدیم مردمان آریانی

منابع تاریخ مشرق قدیم

سرچشمه های نوین

خواندن خطوط قدیمه کاوشها (حفریات)

۱. خطوط قدیمه

خط مصری قدیم

خطوط میخی

خط مملکت وان، خط هیتها

خط فینیقی، خط عربستان جنوبی

۲ کاوشها

مصر

آسور

بابل

ایران

سوریه

فلسطین

نوبی

کارهای علما بعد از کشف سرچشمه های نوین

مرحله اولى .

مرحله دوم

مرحله سوم

سرچشمه های قدیم

هرودوت

توسیدید، کزنفون، کتزیاس دى نُنْ، مانِ تُنْ

برس، پولی بیوس

دیو دور سیسیلی

کرنلیوس «نپوس»، تروگ پومپه گایوس پلینوس (پلین)

یوسف فلاویوس

گنت کورت

پلوتارک

آریان

فیلون

ژوستن

آفریکن

ازب اوسویوس)، أَمْ مِیَنْ مارْسِلَنْ

پروکوپ (پروکوپیوس)

کتب راجعه به جغرافیای عالم قدیم

اراتش تن

استرابون

ایزیدور خاراکسی، موسی خورن

مورخین و نویسندگان ارمنستان

ماز آپاس کاتی نا

باردِسِن، آگاتانو

فوشتوس بیزانسی زنوب گلاگی

موسى خورن، الیزه وارتابد لازار فاربی کتب پهلوی

مؤلفین قرون اولیه اسلامی

ابْنِ مُقَفّع جاحظ

طبری، بلاذری

ابن خردادبه، دینوری، حمزه اصفهانی

ابن الندیم، مسعودى

إصطخری، ابوالفرج اصفهانی، ابن حوقل ابوریحان بیرونی، ثعالبی، المَقْدیسی

احمد مَسْکَوَیْه ابْنِ اثیر، یاقوت

ابْنِ عِبرى، ابوالفداء، ابْنِ خَلْدون

ابن بطوطه

سال شماری در مشرق قدیم

قسمت سوم – نظری به تاریخ بابل آسور و عیلام

اول کلده قدیم

۱. سومر و اکد

سومریها و اگدیها

مذهب

پاسی های سومر، اگدیها و سلسله سامی

قوت یافتن سومر

انقراض دولت سومر به دست عیلامیها

کارهایی که سومری ها برای بشر کرده اند

سلسله اولى

۲ بزرگ شدن بابل

سُئِل حموربی

سلسلۂ دوم، سلسلۀ سوم «کاسیها سلسله چهارم، سلسلۀ پنجم

آسور قدیم

دوم. دولت آسور

آسور وسطی، آسور جدید

سوم دولت عیلام

مقدمه، حدود عیلام

نژاد، زبان، خط و مذهب شهر شوش

تقسیم گذشته های عیلام

عهد اوّل، عهد دوم

عهد سوم جنگ اول با آسور

جنگ دوم

آسوربانی پال و جنگهای او

انقراض عیلام

خاتمه

قسمت چهارم – مقدمه تاریخ ایران

شکل جغرافیایی فلات ایران

اول – در اعصار معرفت الارضی

دوم ـ در عهود تاریخی و اکنون تأثیر شرایط جغرافیایی

آریانها شعبه ایرانی آنها

آمدن آریانها به فلات ایران

مذهب آریانها و اخلاق آنها

خانواده، طبقات، شکل حکومت

تقسیم تاریخ ایران مستندات تاریخ قدیم

بعض مقادیر عهد قدیم

کتاب اول

دوره مادی یا اعتلای آریانهای

ایرانی در مشرق قدیم باب اول – مادی ها و دولت ماد

فصل اول مادی ها

مقدمه، مفاد کتیبه های آسوری روایت هرودوت و پرش

فصل دوم شاهان ماد

دیوکس (۷۰۸-۶۵۵) ق.م)

همدان

فرورتیش (۶۵۵- ۶۳۳ ق.م)

هووخ شتر (۶۳۳- ۵۸۵ ق.م) جنگ با آسور

تاخت و تاز سکاها در آسیای غربی

سکاها از کجا به ایران حمله کردند مدت بودن آنها در ماد

تسخیر نینوا، انقراض آسور آسیای غربی پس از سقوط نینوا

بابل، لیدیه

جنگ هو وَحْشَتَر با لیدیه

خصال هو وخشَتَرَ

حدود ماد

آستیاکس – اژدهاک

نام و نسب

اوضاع آسیای غربی

قیام کوروش بر پادشاه ماد

انقراض دولت ماد را چگونه باید تلقی کرد

جهات انقراض دولت ماد

معنی و نتیجه این انقراض

فصل سوم روایات کتزیاس راجع به ماد

اوضاع آسور

قیام آرباکش بر آسور دولت ماد پس از آرباکس

کیفیت نوشته های کتزیاس

شاهان ماد موافق فهرست کتزیاس

چیزهایی که جالب توجه است

باب دوم – تمدن مادی ها

کتاب دوم

دوره اول پارسی یا استیلای آریانهای

ایرانی بر مشرق قدیم

باب اول – قسمت تاریخی

فصل اول پارسیها و سلسله هخامنشی

تذکر، پارسی ها

دودمان هخامنشی

فصل دوم سلطنت کوروش بزرگ وش بزرگ

اول کوروش تا فتح همدان

نام او

کودکی و جوانی

نوشته های هرودوت

صباوت و شباب

قیام کوروش بر شاه ماد

روایت کتزیاس

روایت کزنفون

تذکر

تولد کوروش، تربیت پارسیها

کودکی کوروش

کوروش در دربار ماد کوروش در پارس

نوشته های دیودور سیسیلی

قطعه ای از کتاب نهم

نوشته های ژوستن

لوحه نبونید

مقایسه نوشته های مورخین عهد قدیم

دوم. فتح سارد و تسخیر لیدیه

نوشته های هرودوت

تذکر

احوال لیدیه خبر سقوط همدان

تلاقی فریقین فتح سـارد

کوروش، کرزوس و لیدیه

نوشته های دیودور سیسیلی

نوشته های ژوستن تروک پومپه

سند بابلی

سوم کوروش و مستعمرات یونانی

مستعمرات یونانی

چهارم مراجعت کوروش به ایران وقایع لیدیه

پنجم تسخیر باقی آسیای صغیر

ششم نوشته های کزنفون راجع به فتوحات کوروش کیا گسار کوروش را به کمک می طلبد

صحبت کوروش با پدرش

کوروش در ماد

آمدن سفرای هند نزد کیا کسار

صحبت کوروش با کیا کسار

عزیمت کوروش به ارمنستان

انقیاد ارمنستان

جنگ کوروش با کلدانی ها

مراجعت به ماد

جنگ اول کوروش و مادی ها با کرزوس

و متحدین او

آمدن گرگانی ها نزد کوروش

کوروش سواره نظام تشکیل میکند آزاد کردن اسرا

خشم کیا کسار خبریاس و کوروش یان به آ

کوروش در قصر گیریاس

نقشه جنگ حمله به بابل

تصرف قعله آسوری

نجات گادا تاس

خبط کادوسیان

رفتن کوروش به طرف ماد

گله گذاری کیا کسار با کوروش

تقاضای عدم مرخصی قشون

عرابه های کوروش

آراسپ به لیدیه می رود آمدن سفرای هند

حمله کوروش

حرکت

اطلاعات آراسب

وداع آبراداتاس با پانته آ

حرکت کوروش

جنگ کوروش با کرزوس

تسخیر سارد

صحبت کوروش با کرزوس مراسم دفن آبراداتاس خودکشی پانته آ

رفع اغتشاش کاریه

مطیع شدن فریگیه

چگونگی نوشته های گزنفون

هفتم کارهای کوروش پس از مراجعت از سارد

توجه کوروش به امور شرقی

ارمنستان

هشتم تسخیر بابل و انقراض دولت کلدانی

اوضاع بابل

تسخیر بابل

مدارک بابلی

نوشته های هرودوت

نوشته های پرش

نوشته های تورات

توجه کوروش به ملت یهود

نوشته های گزنفون

محاصره بابل

تسخیر بابل

شاه شدن کوروش

تأسیسات کوروش

چگونه کوروش اشخاص را جلب میکرد

حرکت کوروش از قصر خود

صحبت فرولاس با جوان سکایی

ضیافت کوروش

هدایای کوروش

مرخص کردن متحدین

چگونگی نوشته های کزنفون

بابل و بابلی ها از نظر هرودوت

فینیقیه

نهم مطیع شدن فینیقیه و فلسطین

فلسطین

دهم امور شمال شرقی ایران فوت کوروش

روایت هرودوت

روایت کتزیاس

روایت برس

روایت کزنفون

مراجعت کوروش به پارس

ورود کوروش به ماد

کوروش در پارس

فرستادن ولات به ایالات

تسخیر سوریه و فسلطین

فوت کوروش

روایت استرابون

روایت دیودور

روایت ژوستن تروک پومپه

مقایسه

ما سارت ها

خصال کوروش

فصل سوم سلطنت کبوجیه

مبحث اول ،نام نسب و کارهای او تا عزیمت به مصر

نام و نسب

واقعه بردیا

مبحث دوم لشکرکشی به آفریقا

حمله به مصر

جنگ با مصری ها

سفر جنگی به آمون و حبشه احوال گبوجیه

چگونگی نوشته های هرودوت

مصر از نظر هر دودت

مبحث سوم هفت ماه فترت، حکومت گئومات

خروج بردیای دروغی فوت کبوجیه

روایت هرودوت

حکومت گئومات، کشته شدن او

نوشته های کتزیاس

نوشته های ژوستن

نوشته های داریوش اول

فصل چهارم سلطنت داریوش اول – بزرگ

مبحث اوّل فرونشاندن شورشهای ایالات

نام و نسب

اوضاع ایران

مندرجات کتیبه بزرگ بیستون

ستون اول

ستون دوم

ستون سوم

جنگ

ستون چهارم

هرودوت

کشفیات نوین

زمان شورشها

کارهای دیگر داریوش جلوگیری از

شورش در آسیای صغیر

تحقیقات در باب اروپا

امور افریقا

جلوگیری از اغتشاش مصر

اسناد مصری

لیبیا از نظر هرودت

مبحث دوم تشکیلات داریوش

مبحث سوم. لشکرکشی داریوش به اروپا

۱ رفتن داریوش به سکاییه اروپایی (۵۱۴ ق. م)

سکاها چگونه مردمانی بوده اند

سکاییه از نظر هرودوت

شعب مردمان سکایی

مذهب

عادات

عده نفوس طرز معیشت

سکاییه از نظر سوق الجیشی

لشکرکشی داریوش به سکاییه

نوشته های هرودت

رفتن داریوش به سکاییه آیا راست است

سکاییه از نظر دیگران

۲ تسخیر تراکیه، مقدونیه و جزایر بحر الجزائر ۳. تسخیر جزیره سامس

مبحث چهارم – تسخیر قسمتی از هند

توصیف هندی ها به قلم هرودوت

مبحث پنجم شورش مستعمرات یونانی و کاریه و قبرس

مقدمه

یاغی گری آریشتاگر

شورش مستعمرات یونانی، کاریه و قبرس

تسخیر قبرس از نو

تسخیر یونیه و کاریه از نو سقوط میلت

قتل هیستیه خاتمه شورشها

اصلاحات داریوش در مستعمرات یونانی

تسخیر تراکیه و مقدونیه از نو

مبحث ششم جنگ با یونان

مقدمات جنگ با یونان

کل امن و إمارات

جنگ اول ایران با یونان

جدال ماراتن ( ۴۹۰ ق.م) چگونگی نوشته های هرودوت

روایت دیودور، روایت ژوشتن پس از جدال ماراتن

مبحث هفتم – تدارکات جدید برای جنگ با یونان

شورش مصر فوت داریوش

جهت شورش مصر

مسئله ولایت عهد فوت داریوش

خصال داریوش

مبحث هشتم وسعت ممالک ایران در زمان داریوش

پایتخت ها

فصل پنجم – سلطنت خشیارشا

نام و نسب

مبحث اول نام و نسب

مبحث دوم فرونشاندن شورش مصر و بابل

اسکات شورش ،مصر، فرو نشاندن، شورش

بابل

مبحث سوم جنگ ایران و یونان

تذکر

قسمت اول مقدمات جنگ

تحریکات یونانیهای فراری

مجلس مشورت

خوابهای خشیارشا

قسمت دوم تدارکات جنگ

حرکت لشکر ایران به طرف داردانل

تدارکات

حرکت لشکرها، تقدیمی پیٹیوس

ساختن پل جدید در داردانل حادثه آسمانی به قول هرودوت

مجازات پسر پی ٹی یوس ترتیب حرکت

خط حرکت از لیدیه به داردانل قسمت سوم عبور لشکر ایران از هلس پونت

وقایع بعد تا جنگ ترموپیل

صحبت شاه با اردوان سان لشکرها

عبور از بغاز داردانل

معجزه های هرودوت عده نفرات لشکر

شرح لباس و اسلحه ملل

بحریه

سان سپاه بری و بحری

صحبت خشیارشا با دمارات حرکت خشیارشا به طرف یونان از آکانت تا تسالی

تسخیر ولایات شمالی یونان

احوال یونان

جاسوسان یونانی ها در سارد

استمداد یونانی ها از آژگش استمداد از پادشاه سیسیل

سفرای یونان در گرسیر

امتناع کریتی ها از امداد، تسلیم شدن تسالی

تنگ ترموپیل

حرکت سفاین از ترم

عده نفرات لشکر ایران

آسیب یافتن قسمتی از بحریه

قسمت چهارم فتح ترموپیل

مسابقه اسب های پارسی و یونانی

یونانی ها در ترموپیل

جدال ترموپیل

قسمت پنجم جدال های آرت میزیوم

قرار بحریه یونان به سالامین

عده سفاین یونانی

جدال های آرت میزیوم

تسخیر فوسید

تسخیر شهرهای دیگر

قسمت ششم فتح آتن وقایع بعد تا جنگ سالامین

تسخیر آتن

وقایع بعد تا جدال سالامین

قسمت هفتم جدال ،سالامین

مراجعت خشیارشا به آسیا (۴۸۰ ق.م)

احوال یونانی ها قبل از جدال

جدال سالامین ( ۴۸۰ ق.م)

مراجعت خشیارشا به آسیا

جدال سالامین به روایت پلوتارک

قسمت هشتم وقایع بعد تا جدال پلاته

احوال یونان پس از جدال سالامین کارهای مردونیه

حرکت مردونیه به طرف آتن

زد و خوردهای مختصر

قسمت نهم جدال پلاته – (۴۷۹ ق.م)

نفرات طرفین متخاصمین، غیبگوییها

جدال پلاته (۴۷۹) ق.م)

قسمت دهم جدال میکال و تسخیر سستس

جدال میکال (۴۷۹) ق.م)

بش تش (۴۷۹ ق.م)

ادای وظیفه نسبت به نام هرودوت

قسمت یازدهم جنگهای ایران و یونان

به روایت دیودور سیسیلی

جنگ قرطاجنه با جبار سیسیل

قسمت دوازدهم

نوشته های ژوستن راجع به این جنگها

قسمت سیزدهم

جهات عدم بهره مندی ایرانیان موافق روایات

یونانی

جهات عدم بهره مندی ایرانی ها

اهمیت این جنگها در تاریخ

مبحث چهارم خشیارشا پس از مراجعت از یونان

حمله یونانی ها به آسیای صغیر و قبرس

احوال خشیارشا

حملات یونانیان به مستملکات ایران

قضیه پوزانیاس

مبحث .پنجم دربار خشیارشا به روایت تورات

مبحث ششم قتل خشیارشا، خصائل او

قتل خشیارشا (۴۶۶ ق. م)

خصائل خشیارشا

مطالعه بیشتر

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • پسورد تمامی فایل ها www.bibliofile.ir است.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • در صورتی که این فایل دارای حق کپی رایت و یا خلاف قانون می باشد ، لطفا به ما اطلاع رسانی کنید.
نویسنده

حسن پیرنیا

پسوند فایل

PDF

نوع فایل

نوشتاری

زبان

فارسی

تعداد صفحات

500 تا 1000

نوع محصول

کتاب

موضوع

تاریخ, منبع مرجع

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تاریخ ایران باستان جلد ۱”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
0
کتاب تاریخ ایران باستان حسن پیرنیا جلد ۱
تاریخ ایران باستان جلد ۱

۲۰,۰۰۰ تومان