دانلود استاندارد تعیین نقطه انجماد شیر

نوع فایل
word
حجم فایل
76kb
تعداد صفحات
16
زبان
فارسی
تعداد بازدید
1346 بازدید
۶,۰۰۰ تومان

  خرید این محصول
استاندارد تعیین نقطه انجماد شیر ( ترمیستور کریوسکوپ ) که بوسیله کمیسیون فنی تهیه و تدوین شده و در یکصدوچهل‏و ششمین کمیته ملی استاندارد کشاورزی و غذائی مورخ ۷۳/۱۰/۳ مورد تائید قرار گرفته , اینک باستناد بند ۱ ماده ۳ قانون اصلاحی قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن‏ماه ۱۳۷۱ بعنوان استاندارد رسمی ایران منتشر میگردد .

دانلود استاندارد تعیین و اندازه‏ گیری نقطه انجماد شیر (روش ترمیستور کریوسکوپ)

 

استاندارد تعیین نقطه انجماد شیر (روش ترمیستور کریوسیکوپ)

 

فهرست مطالب استاندارد تعیین و اندازه‏ گیری نقطه انجماد شیر

 

اندازه‏گیری نقطه انجماد شیر ـ روش ترمیستورکریوسکوپ
مقدمه
میدان و دامنه کاربرد
تعریف
اصول
نمونه‏برداری و آماده‏سازی نمونه
روش کار
تفسیر نتایج
گزارش آزمایش
ضمیمه الف

 

پیشگفتار استاندارد تعیین نقطه انجماد شیر (روش ترمیستور کریوسکوپ)

استاندارد تعیین نقطه انجماد شیر ( ترمیستور کریوسکوپ ) که بوسیله کمیسیون فنی تهیه و تدوین شده و در یکصدوچهل‏و ششمین کمیته ملی استاندارد کشاورزی و غذائی مورخ ۷۳/۱۰/۳ مورد تائید قرار گرفته , اینک باستناد بند ۱ ماده ۳ قانون اصلاحی قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن‏ماه ۱۳۷۱ بعنوان استاندارد رسمی ایران منتشر میگردد .
برای حفظ همگامی و هماهنگی با پیشرفتهای ملی و جهانی در زمینه صنایع و علوم , استانداردهای ایران در مواقع لزوم مورد تجدیدنظر قرار خواهند گرفت و هرگونه پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل این استانداردها برسد در هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه واقع خواهد شد .
بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ایران باید همواره از آخرین چاپ و تجدیدنظر آنها استفاده نمود .
در تهیه و تدوین این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه حتی‏المقدور بین این استاندارد و استاندارد کشورهای صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شود .
لذا با بررسی امکانات و مهارتهای موجود و اجرای آزمایشهای لازم این استاندارد با استفاده از منابع زیر تهیه گردیده است :

۱) ISO 5464: 1987 (E)
۲) ISO 707 : Methods of sampling

اندازه‏ گیری نقطه انجماد شیر ـ روش ترمیستور کریوسکوپ

مقدمه
در این استاندارد برای اندازه‏گیری نقطه انجماد شیر , از دستگاهی بنام کریوسکوپ مجهز به ترمیستور استفاده میشود که در آن خنک کردن حمام برودت بوسیله یک کنترل ترموستاتی الکتریکی انجام میگیرد و ترمیستور جایگزین حرارت‏سنج ( ترمومتر ) جیوه‏ای در روش هورتوت۲ میگردد .
۱ ـ میدان و دامنه کاربرد
این استاندارد برای اندازه‏گیری نقطه انجماد شیرهای خام , پاستوریزه , استریلیزه , UHT هموژنیزه یا استریلیزه کامل : کم‏چرب و پس چرخ بکار میرود .
محاسبه مقدار آب افزوده شده به شیر به لحاظ تغییرات روزانه و فصلی ترکیبات شیر پیچیده میباشد که اثرات این عوامل در این استاندارد درنظر گرفته نشده است .
فرآیندهای حرارتی در خلاء ممکن است بر روی نقطه انجماد شیر تاثیر بگذارد و نتایج بدست آمده از نمونه‏هائیکه دارای اسیدیته بیش از ۰/۱۸ گرم اسید لاکتیک در ۱۰۰ میلی‏لیتر شیر اولیه میباشند نمیتواند قابل استفاده باشد .
۲ ـ تعریف
نقطه انجماد شیر عبارتست از :
ارزشی است که براساس روش خاص در این استاندارد , اندازه‏گیری شده و برحسب درجه سلسیوس۳ بیان میشود .
۳ ـ اصول
در این روش آزمونه بسرعت تا دمای کمتر از نقطه انجماد سرد شده و سپس با یک ارتعاش مکانیکی برودت تا نقطه انجماد واقعی افزایش می‏یابد . قرائت صحیح وقتی صورت میگیرد که دستگاه قبلا بوسیله دو محلول استاندارد تنظیم شده باشد . در این شرایط عدد قرائت شده نقطه انجماد شیر را برحسب سلسیوس نشان میدهد .
۴ ـ وسائل و مواد مورد نیاز
یادآوری : اجزاء کریوسکوپ ترمیستوری مخصوص روش استاندارد بین‏المللی معمولا برای مدت معینی مورد استفاده قرار میگیرد . این روش سازندگان را قادر میسازد که یک سیستم کامل برای استاندارد ویژه حاضر بسازند و استفاده کنندگان نیز میتوانند کنترل لازم را بعمل آورند . برای این وسیله اندازه‏گیری , روش فعلی عبارتست از استفاده از یک پل وتستون با گالوانومتر و اندازه‏گیری عددی یا دیجیتال بوسیله ولتمتر .
۴ ـ ۱ ـ کریوسکوپ
عبارتست از یک حمام که بوسیله یک سیستم مجهز به ترموستات بصورت کنترل شده سرد میشود و یک پروب مجهز به ترمومتر با یک مدار پیوسته و گالوانومتر یا قرائت کننده , یک میله بهم‏زن نمونه و یک سیستم برای ایجاد شروع انجماد , همراه با لوله‏های حاوی نمونه‏ها .
۴ ـ ۱ ـ ۱ ـ حمام سرد کننده : دو نمونه از این نوع حمامها میتواند مورد استفاده قرار گیرد .
یادآوری ـ مایع مناسب سرد کننده محلول آبی است که دارای غلظت ۳۳ درصد ( حجم به حجم ) تهیه شده از اتان دی‏اول۴ ( اتیلن گلیکول ) میباشد .
۴ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۱ ـ نوع غوطه ‏وری
این قسمت شامل یک حمام کاملا عایق‏بندی شده حاوی یک مایع خنک کننده مناسب است که بهم زده میشود بنحویکه اختلاف درجه حرارت در نقطه نامشخص مایع از ۰/۲ ºC تجاوز ننماید .
درجه حرارت مایع نبایستی بیش از ± ۰/۵ ºC با آنچه که سازنده معین کرده اختلاف داشته باشد .
حائز اهمیت است که مایع داخل حمام سرد کننده در یک سطح ثابتی قرار گیرد .
سطح نمونه محل لوله حاوی شیر باید پائین‏تر از سطح مایع خنک کننده باشد .

دانلود استاندارد تعیین و اندازه‏ گیری نقطه انجماد شیر (روش ترمیستور کریوسکوپ)

۴ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۲ ـ نوع جریان
در این سیستم یک جریان مداوم از مایع خنک کننده در اطراف لوله حاوی نمونه چرخش پیدا می‏کند , نوسان درجه حرارت مایع نبایستی بیش از± ۰/۵ºC از مقداری که سازنده معین کرده تجاوز نماید .
۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ترمیستور و مدار همراه۵
ترمیستور از جنس پروب شیشه‏ای با قطری حداکثر برابر ۱/۸±۰/۲ میلیمتر میباشد . زمان ثابت ترمیستور کمتر از ۲ ثانیه و مقدار۶ باید بالا باشد .
یادآوری : مشخصات مقاومت حرارتی ترمیستور را براساس رابطه زیر تعریف میکند :
در این رابطه : T درجه حرارت برحسب کلوین میباشد .

ولتاژ مورد استفاده و شدت جریان بایستی به ترتیبی باشد که حرارت ترمیستور به اندازه ºC 0/005 از میزان ۰/۵۱۲ ºC- تجاوز ننماید . حداکثر تغییرات مقاومت بایستی ±۵درصد باشد .
وقتیکه پروب در کریوسکوپ در حالت کاری قرار دارد , حد نهائی قسمت شیشه‏ای باید داخل محور لوله حاوی نمونه باشد و در m.m 44/6±۱ زیر قسمت فوقانی لوله قرار داشته باشد .
بدیهی است جهت استقرار کریوسکوپ محل مناسبی درنظر گرفته شود تا پروب در وضعیت مطلوبی قرار داشته باشد .
۴ ـ ۱ ـ ۳ ـ اندازه‏گیری و وسیله قرائت
۴ ـ ۱ ـ ۳ ـ ۱ ـ اساس اندازه‏گیری
وسیله مورد استفاده براساس یافتن نقطه انجماد در منحنی مربوطه عمل میکند و این سطحی از منحنی است که درجه حرارت بمدت ۲۰ ثانیه با تغییرات ºC ±۰/۰۰۱ ثابت باقی میماند .
وسائلی برای عملیات دستی یا اتوماتیک وجود دارد .
۴ ـ ۱ ـ ۳ ـ ۲ ـ عملیات دستی
مقاومت ترمیستور بوسیله پل وتستون یا ابزار مشابه متعادل میگردد , با استفاده از رزسیستورهای مقاوم با کیفیت بالا که تحمل آن از ۱۰ درصد بیشتر نبوده و همچنین ضرب حرارتی آن از -۵ Cº-۱ ۱۰*۲ بیشتر نباشد .
مقاومت متغیر خروج از حالت خطی در تمام طیف تغییر نباید از ۰/۳ درصد مقدار ماکزیمم آن تجاوز نماید . وسائلی برای تنظیم رزسیستورها برای مقاصد تنظیم وجود دارد .
صفحه اندازه‏گیری بایستی با فواصلی که از ºC 0/001 بیشتر نباشد مدرج شده باشد .
۴ ـ ۱ ـ ۳ ـ ۳ ـ عملیات اتوماتیک
وسیله قرائت باید قادر به تأمین ثبت تفاوتهای حداقل ۰/۰۰۱ درجه سانتیگراد بیشتر نباشد .
۴ ـ ۱ ـ ۴ ـ وسیله به هم زن سیمی
یک سیم۷ از جنس فلز به ابعاد ۱ تا ۱/۵ میلیمتر که در داخل شیر قرار گرفته و برای بهم زدن آزمونه بکار میرود . بهم زن بایستی بصورت عمودی و قسمت انتهائی یا نوک آن با نوک ترمیستور در یک سطح قرار گرفته باشد . میزان نوسان در حدود ۱/۵ میلیمتر در وضعیت بالا مجاز بوده ولی در هیچ صورتی نبایستی از این مقدار تجاوز نماید . سیم بایستی بصورت افقی با نوسان کافی ( معمولا حدود ۱۵ میلیمتر ) حرکت نموده که اطمینان از یکنواختی درجه حرارت در داخل نمونه را در طول اندازه‏گیری تامین نماید .
۴ ـ ۱ ـ ۵ ـ وسیله شروع کننده انجماد
وسیله مزبور میتواند هر وسیله‏ای باشد که هنگام کار بصورت لحظه‏ای نقطه انجماد نمونه را به حدود نقطه انجماد آزمونه برساند .
سیم بهم زن میتواند برای این منظور مورد استفاده قرار گیرد . یک روش عبارتست از افزایش نوسان ارتعاشی برای مدت ۱ تا ۲ ثانیه بطوریکه سیم بهم زن به دیواره لوله حاوی نمونه تماس پیدا نماید .

دانلود استاندارد تعیین و اندازه‏ گیری نقطه انجماد شیر (روش ترمیستور کریوسکوپ)

۴ ـ ۱ ـ ۶ ـ لوله‏ های نمونه
لوله‏های نمونه مطابق شکل ضمیمه باید از جنس شیشه بوده و طول آن ۵۰/۸±۰/۱m.m و قطر خارجی ۱۶±۰/۱m.m و قطر داخلی آن ۱۳/۵±۰/۱m.m باشد .
لوله‏ها بایستی یک علامت حجمی را که نشان دهنده ۲۹/۸ میلیمتر بر دهانه (۲۱ میلیمتر بالای قسمت تحتانی لوله ) میباشند را دارا بوده که نشان دهنده حجمی برابر ۲/۵±۰/۱ میلیمتر باشد .
۴ ـ ۱ ـ ۷ ـ منبع تامین کننده الکتریسیته
بایستی دارای ثبات ولتاژ چه در داخل و چه در خارج دستگاه باشد و موقعیکه منبع اصلی %۶ نوسان دارد نوسانات آن از یک درصد ارزش اسمی تجاوز نکند .
۴ ـ ۲ ـ دستگاههای اندازه‏گیری
۲ ـ ۲ ـ ۱ ـ ترازوی الکتریکی با دقت ۰/۱ میلی‏گرم
۴ ـ ۲ ـ ۲ ـ بالون ژوژه با حجم ۱۰۰۰ میلی‏لیتر
۴ ـ ۲ ـ ۳ ـ اون خشک کننده , مجهز به هواکش یا هیترالکتریکی مجهز به هواکش قابل تنظیم در ۳۰۰±۲۵ درجه سلسیوس
۴ ـ ۲ ـ ۴ ـ دسیکاتور
۴ ـ ۳ ـ مواد مورد لزوم
۴ ـ ۳ ـ ۱ ـ آب مقطر دو بار تقطیر شده جوشیده که قبل از استفاده تا دمای ºC 20±۲ سرد شده باشد .
۴ ـ ۳ ـ ۲ ـ کلرور سدیم , دارای کیفیت مطلوب جهت کاربرد در تجزیه‏های آزمایشگاهی , آسیاب شده ریز , که قبلا درºC 300±۲۵ بمدت ۵ ساعت در یک کوره الکتریکی ( بند ۴ ـ ۲ ـ ۳) و یا بطور متناوب در آن ( بند ۴ ـ ۲ ـ ۳) در ºC 130±۱ حداقل بمدت ۲۴ ساعت خشک و سپس تا حرارت آزمایشگاه در یک دسیکاتور مناسب سرد شده باشد .
۴ ـ ۳ ـ ۳ ـ محلولهای استاندارد
مقدار لازم کلرور سدیم را با توجه به جدول در یک بطری توزین نمائید . سپس آنرا در آب حل نمائید ( بند ۴ ـ ۳ ـ ۱) و به حجم ۱۰۰۰ درºC 20±۲ برسانید . در بطریهائی از جنس پلی‏اتیلن کاملا در بسته که ظرفیت آنها کمتر از ۲۵۰ میلی‏لیتر است نگهداری نمائید .
جدول ـ نقطه انجماد محلولهای کلرور سدیم .
جدول ـ نقطه انجماد محلولهای کلرور سدیم

 

ادامه با خرید و دانلود

مطالعه بیشتر

دانلود
   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • پسورد تمامی فایل ها www.bibliofile.ir است.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • در صورتی که این فایل دارای حق کپی رایت و یا خلاف قانون می باشد ، لطفا به ما اطلاع رسانی کنید.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود استاندارد تعیین نقطه انجماد شیر”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

Product Enquiry

0