جهانی سازی برند و بین المللی سازی برند

نوع فایل
doc
حجم فایل
600kb
تعداد صفحات
99
زبان
فارسی
تعداد بازدید
777 بازدید
۶۰,۰۰۰ تومان

  خرید این محصول
احتمالاً شما بارها و بارها به واژه «برند« برخورد کرده‌اید و حتی خود بارها از آن استفاده کرده‌اید، اما آیا واقعاً می‌دانید مفهوم برند چیست و آیا مطمئن هستید که این واژه غلط یا جابه‌جا مورداستفاده قرار نداده‌اید؟ احتمالاً عامیانه‌ترین و دم دست‌ترین تعریف ممکن برای برند این است: نامی که مستقیماً دلیل فروش کالاها با استفاده از خدمات موردنظر قرار می‌گیرد( نعلچی کاشی و همکاران،۱۳۹۱).

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

جهانی سازی برند و بین المللی سازی برند

Brand globalization and brand internationalization

۹۳ صفحه مطلب حوزه برندسازی و برندینگ جهانی همراه با منابع فارسی و انگلیسی

مناسب برای فصل دوم پایان نامه، استخراج مقاله علمی پژوهشی و مروری و ترویجی

مبانی نظری جهانی سازی برند و بین المللی سازی برند

فهرست مطالب جهانی سازی برند و بین المللی سازی برند (Brand globalization and brand internationalization)

۲-۱- بخش اول: برند

۲-۱-۱- تاریخچه و تعریف برند

۲-۱-۲- سبد برند

۲-۱-۳- کوه یخ مدیریت برند

۲-۱-۴- هرم برند

۲-۱-۵- ترفندها، راه حل ها و ویژگی های پیرامون برند

۲-۱-۶- ارتباطات برند

۲-۱-۷- حفاظت از برند

۲-۲- بخش دوم: جهانی سازی

۲-۲-۱- مفهوم جهانی سازی

۲-۲-۲- تعریف و بررسی انواع مختلف گسترش بین المللی

۲-۲-۳- الگوهای جهانی سازی از دیدگاه محققین

۲-۲-۳-۱- پارادایم سی.بی.سی

۲-۲-۳-۲- نظریه الماس مزیت رقابتی ملت های پورتر

۲-۲-۳-۳- نظریه مداخله محدود دولتی

۲-۳- بخش سوم: جهانی سازی برند

۲-۳-۱- مفهوم جهانی سازی برند

۲-۳-۲- ضرورت پیدایش برند بین المللی

۲-۳-۳- شکل گیری برند بین المللی

۲-۳-۴- برندسازی در بازارهای بین المللی

۲-۳-۵- اثرات کشور مبدا بر برندسازی بین المللی

۲-۳-۶- چارچوبی ساده برای برندسازی بین المللی

۲-۳-۷- ماتریس استراتژیک بین المللی سازی برند

۲-۳-۸- استراتژی های برندسازی بین المللی

۲-۳-۹- استراتژی های برندسازی در بازارای نوظهور

۲-۳-۱۰- استراتژی های برندسازی شرکتهای چند ملیتی در بازارهای بین المللی

۲-۳-۱۱-عوامل تعیین کننده انتخاب استراتژی های برندسازی شرکتهای چندملیتی

۲-۳-۱۲- استراتژی های برندسازی شرکتهای جهانی زاد

۲-۳-۱۳- نوع و تعداد برندهای مورد استفاده در شرکتهای جهانی زاد

۲-۳-۱۴- درجه استانداردسازی شرکتهای جهانی زاد

۲-۳-۱۵- معماری برند بین اللملی

۲-۳-۱۶- توسعه برند بین المللی

۲-۳-۱۶-۱- مرحله ۱: پیش از بین المللی شدن، پتانسیل شرکت در بازار داخلی

۲-۳-۱۶-۲- مرحله ۲: بازار پیشرو جهانی

۲-۳-۱۶-۳- مرحله ۳: برندسازی بین المللی و موفقیت در بازار

۲-۳-۱۶-۴- فراتر از مرحله ۳: اوجه برند ملی؟

۲-۳-۱۷- قدرتمندترین برندهای جهانی

۲-۳-۱۷-۱- تضمینی برای قدرت بند در همه بازارها وجود ندارد

۲-۳-۱۷-۲- ساخت یک برند جهانی قدرتمند

۲-۳-۱۸- بررسی برندهای جهانی

۲-۳-۱۹- عوامل موثر بر احتمال خرید برندهای جهانی و محلی

۲-۳-۲۰- چالش ها و انتقادات جهانی شدن برندها

۲-۳-۲۱- مطالعه موردی: برندسازی جهانی در آسیای شرقی

۲-۳-۲۲- مسئولیت اجتماعی و برند

۲-۴- بخش چهارم: فرهنگ ایرانی اسلامی برند مواد غذایی

۲-۴-۱- فرهنگ ایرانی و بازار مسلمانان

۲-۴-۲- برند حلال و خلق ارزش مشترک

۲-۴-۳- برندگذاری اسلامی

۲-۴-۴- برندسازی حلال

۲-۴-۵- خدمت به مشتری مسلمان مدرن

۲-۴-۶- رفتار مصرف کننده مسلمان

۲-۵- بخش پنجم: پیشینه تحقیقات

۲-۵-۱- پیشینه تحقیقات داخلی

۲-۵-۲-پیشینه تحقیقات خارجی

فهرست شکل ها

۲-۱- چرخه مطلوب رشد برند محور

۲-۲- توسعه راهبرد برند

۲-۳- کوه یخ مدیریت برند

۲-۴- روند مدیریت برند

۲-۵- هرم برند: پنج گام اصلی برای ساختن یک برند قدرتمند

۲-۶- پارادایم سی.بی.سی

۲-۷- نظریه الماس مزیت رقابتی

۲-۸- ماتریس استراتژیک برای بین المللی سازی برند

۲-۹- عوامل موثر بر استراتژی برندسازی شرکتهای کشورهای توسعه یافته در بازارهای نوظهور

۲-۱۰- چارچوب مفهومی استراتژی های برندسازی در بازارهای بین المللی

۲-۱۱- مدل مفهومی عوامل تعیین کننده انتخاب استراتژی های برندسازی شرکتهای چندملیتی

۲-۱۲- ابعاد استراتژی های برندسازی شرکتهای جهانی زاد

۲-۱۳- چارچوب نظری استراتژی های برندسازی در شرکتهای جهانی زاد

۲-۱۴- ساختار تحلیل معماری برند بین المللی

۲-۱۵- ابعاد معماری برند بین المللی

۲-۱۶- مدل مرحله ای توسعه برند بین المللی

۲-۱۷- کشور سازنده: نظرات مصرف کنندگان

۲-۱۸- ساختار توزیع مسلمانان در سطح جهان

جهانی سازی برند و بین المللی سازی برند

ادبیات پیشینه جهانی شدن برند brand globalization

احتمالاً شما بارها و بارها به واژه «برند« برخورد کرده‌اید و حتی خود بارها از آن استفاده کرده‌اید، اما آیا واقعاً می‌دانید مفهوم برند چیست و آیا مطمئن هستید که این واژه غلط یا جابه‌جا مورداستفاده قرار نداده‌اید؟ احتمالاً عامیانه‌ترین و دم دست‌ترین تعریف ممکن برای برند این است: نامی که مستقیماً دلیل فروش کالاها با استفاده از خدمات موردنظر قرار می‌گیرد( نعلچی کاشی و همکاران،۱۳۹۱).

واژه برند Brand از واژه Brandr در زبان اسکاندیناوی کهن به معنای سوزاندن می‌آید و از این ریشه، راه خود را به سمت انگلوساکسون پیدا کرده است. انسان اولیه از طریق داغ گذاشتن روی حیوانات اهلی مالکیت خود را نشان می‌داده و بعدها نیز با گسترش خریداران، از برندها برای متمایز کردن گاوهای کشاورزان از یکدیگر استفاده کرده است (کلیفتون، سیمونز،۱۳۹۶: ۵۰). در نیمه دوم قرن ۱۹ میلادی استفاده از برند به‌عنوان یک وسیله پیشرفته بازاریابی تکامل یافت. انقلاب صنعتی و سیستم‌های جدید ارتباطی این امکان را برای شرکت‌ها به وجود آوردند تا برند خود را در مناطق گسترده‌ای تبلیغ کنند (مالونیس[۱]، ۲۰۰۰).

بزرگ‌ترین برندها، یک راهبرد برند برتر دارند که به شکل کامل و درست اجرا شده است. آن‌ها اغلب در سبد برند موجودند که به شکلی پویا مدیریت می‌شود. آن‌ها برای اینکه چگونه رقبا را از سر راه بردارند، یک راهبرد رشد شفاف دارند و زمانی که این راهبرد جواب داد، اثرات آن می‌تواند بسیار قابل‌توجه باشد. هفت درسی که می‌توان از ایجاد بهترین برندهای جهانی آموخت چنین است.

         به‌طورجدی برند را به‌عنوان یک دارایی تجاری مدیریت کنید

         برند را از منظر و نگرش مشتری بسازید

         برای تاثیر گذاشتن روی تصمیم‌گیری، داده‌های کافی جمع‌آوری و به قدر لازم تحلیل کنید

         استقرار برند را به‌عنوان یک اصل سازمانی مرکزی به کار ببرید.

         برای هدایت استقرار برند و نوآوری، از راهبرد سبد برند استفاده کنید؛

         به‌واسطه آموزش، انگیزش و دخالت دادن، فرایند جذب سهامداران را به راه بیاندازید.

         برای مدیریت رشد از ردیابی مبنی بر ارزش استفاده کنید، یعنی اندازه‌گیری‌هایی را که فعالیت‌های مدیریتی از تولید محصول گرفته تا فروش و سودآوری را به هم پیوند می‌زند مشخص کنید تا به‌جای یک بخش از زنجیره، از طریق زنجیره حوادث، ارزش‌آفرینان اصلی را تعیین کنید (کلیفتون، سیمونز،۱۳۹۶: ۱۶۲-۱۶۱).

از زمانی که رابطه بین تجارت و جامعه ایجاد شد راه های جدید توجه به شرکت و نقش آن در جامعه شکل گرفت. شرکت ها به تازگی نسبت به نقش ها و اهداف متفاوت شرکت دیدگاه کلی تری اتخاذ کرده اند که این دیدگاه ایجاب می کند که نه تنها نیازهای سهامدارن شرکت بلکه نیازها و علایق اکولوژیکی، اجتماعی و سایر ذی نفعان نیز مد نظر قرار بگیرد (شاه نظری، ۱۳۹۲).

۲-۴-۳- برندگذاری اسلامی

اندازه بزرگ بازار اسلامی، تعداد رو به افزایش شرکتهای چند ملیتی در این بازار و این موضوع که شرکتهای قوی از نظر مالی در بازار اسلامی، بازارهای غیراسلامی را مورد هدف قرار داده اند، باعث شده است که تقاضا برای برندگذاری اسلامی افزایش یابد. یک مشکل مرتبط با مهارت، که برندگذاری اسلامی باید با آن مقابله کند. این است که بسیاری از کسانی که متخصصین حوزه برندگذاری اسلامی به شمار می روند، تمایل دارند که این مفهوم را از دیدگاه مشابه با برندگذاری سنتی ببینند. به این معنا که فنون برندگذاری سنتی که از نظر فرهنگی به این بازار جدید و متفاوت و از لحاظ کیفی، نزدیک هستند طرح ریزی شود. چنین دیدگاهی نسبت به برندگذاری اسلامی، توانایی آنها را برای درک کامل زمینه و مفاهیم آن محدود می سازد. در نهایت یک مانع اصلی که امروزه دانشگاهیان و مجریان با آن مواجه هستند، فقدان یک تعریف دقیق که مشخص کند برندگذاری اسلامی چیست و چه چیز نیست، می باشد. مروری بر ادبیات موضوع ناکافی موجود در این زمینه نشان می دهد که معانی این مفهوم بسیار وسعی هستند. در واقع، افراد مختلف، با فرض استفاده صحیح لغت توصیفی اسلامی این مفهوم را به طور متفاوت مورد استفاده قرار می دهند (السرحان، ۲۰۱۰: ۱۰۱).

برندهایی که به اخلاقیات اسلامی توجه دارند برای مصرف کنندگان مسلمان مناسب تر هستند، بنابراین برند اسلامی این طور تعریف می شود که عبارت است از منبع اخلاقی برای تجارت منصفانه، دستمزدهای منصفانه و شرایط کاری منصفانه (یارخان[۱]، ۲۰۱۱).

 

ادامه جهانی سازی برند و بین المللی سازی برند با خرید و دانلود

 

مطالعه بیشتر

دانلود
   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • پسورد تمامی فایل ها www.bibliofile.ir است.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • در صورتی که این فایل دارای حق کپی رایت و یا خلاف قانون می باشد ، لطفا به ما اطلاع رسانی کنید.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “جهانی سازی برند و بین المللی سازی برند”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

Product Enquiry

0