پرداخت امن توسط کارتهای شتاب
نماد اعتماد اعتماد شما، اعتبار ماست
کدهای تخفیف روزانه هر روزه در اینستاگرام
پشتیبانی 24 ساعته 7 روز هفته

پروژه کامل حسابداری و موجودی شرکت ملی گاز ایران

نوع فایل
doc
حجم فایل
101kb
تعداد صفحات
160
زبان
فارسی
دسته بندی
تعداد بازدید
1752 بازدید
۳۵,۰۰۰ تومان
اهمیت کالا در سازمانها ، کشورها و اصولا در مجموعه جهان برکسی پوشیده نیست، با بررسی تراز نامه ها هر سازمان و یا هر شرکتی متوجه میشویم که قسمت عمده دارائی های آن شرکت/سازمان را موجودی کالا تشکیل می دهد .شاید چیزی حدود۵۰ تا۶۰ درصد هزینه هر پروژه  مربوط  به کالای آن می باشد. بعنوان مثال درشرکتی ملی گاز بیش از۶۰ درصد کل بودجه های عملیاتی آن مربوط به تامین کالا های مورد نیاز می باشد که از بنظرمی رسد سایر شرکت های تابع وزارت نفت هم همین وضع را داشته باشند .متأسفانه در کشور ما نقش کالا در فعالیت های تولیدی/ بازرگانی چندان که باید  شناختهنشده است این عد متوجه کافی به مسئله ای که در اکثر مواقع قسمت اعظم منابع مالی وانسانی موسسات را به خود اختصاص می دهد.

پروژه کامل حسابداری و موجودی شرکت ملی گاز ایران

۱۶۰ صفحه با توضیحت کامل  شامل موضوعات :طبقه بندی کالا،حفاری وتولید،تأسیسات وماشین آلات،استاندارد کالا در صنعت نفت،نرم افزارها،نمودارها

حسابداری و موجودی شرکت ملی گاز ایران

پروژه کامل حسابداری و موجودی شرکت ملی گاز ایران

 

فهرست مطالب حسابداری و موجودی شرکت ملی گاز ایران:

فصل اول:

استاندارد نمودن کالا

اهمیت ونقش کالا

تعاریف

کالاهای عمومی ( استاندارد)

ضرورت شناخت تنوع کالاها

فهرست گروهای اصلی طبقه بندی کالا

حفاری وتولید

تأسیسات وماشین آلات

حمل ونقل

متعلقات ماشین آلات

وسائل الکتریکی

طراحی فهرست جامع طبقه بندی کالا

فصل دوم:

طبقه بندی کالا

طبقه بندی کالا در صنعت

اهداف طبقه بندی واستاندارد کالا در صنعت نفت

شماره ده رقمی

نمودار کالا

واحد شمارش کالا

مشخصات کالا

کد سفارش مجد د کالا

کد اطلاعات متفرقه

مراجع راهنمای طبقه بندی کالا

راهنمای طبقه بندی کالا

فهرست عمومی کالاها

فهرست کامل یا کتابهای طبقه بندی کالا

سازمان دهی واحد طبقه بندی کالا

گردش کار

کمیته های کارشناسی استاندارد

کیفیت عالی استاندارد

فرم پیشنهاد طبقه بندی کالا

شرایط خاص اقلام عمومی

فرم SPIR یا لیست قطعات ید کی مشابه

کارت مشخصات دستگاههاوماشین آلات

لیست لوازم یدکی دو سال اولیه

روش طبقه بندی وکد گذاری کالاها

لزوم تجدید نظر در مشخصات کالاهاواصلاح وبروز نگه داری آنها

فصل سوم:

سیستم حسابداری شرکت ملی گاز

سطوح حسابها

نرم افزارها

طبقه بندی کالا در شرکت گاز

مراحل خرید کالا

مراحل خرید مستقیم کالا

حسابداری کالا

حسابهای مرتبط

مراحل انجام هزینه

ثبتهای حسابداری خرید داخلی

خرید های خارجی

مراحل خرید خارجی

ثبتهای خرید خارجی

روش نگهداری کالا در انبار

کنترلهای داخلی حسابداری کالا

 

 

استاندارد نمودن کالا

 

اهمیت و نقش کالا :

 

اهمیت کالا در سازمانها ، کشورها و اصولا در مجموعه جهان برکسی پوشیده نیست، با بررسی تراز نامه ها هر سازمان و یا هر شرکتی متوجه میشویم که قسمت عمده دارائی های آن شرکت/سازمان را موجودی کالا تشکیل می دهد .شاید چیزی حدود۵۰ تا۶۰ درصد هزینه هر پروژه  مربوط  به کالای آن می باشد. بعنوان مثال درشرکتی ملی گاز بیش از۶۰ درصد کل بودجه های عملیاتی آن مربوط به تامین کالا های مورد نیاز می باشد که از بنظرمی رسد سایر شرکت های تابع وزارت نفت هم همین وضع را داشته باشند .متأسفانه در کشور ما نقش کالا در فعالیت های تولیدی/ بازرگانی چندان که باید  شناختهنشده است این عد متوجه کافی به مسئله ای که در اکثر مواقع قسمت اعظم منابع مالی وانسانی موسسات را به خود اختصاص می دهد. درهر گوشه وکنار به چشم میخورد.ازانباری های منازل گرفته تاانبارهای بزرگ کارخانه ها وسازمان های دولتی وخصوصی نگاهی  به انبارهای  کارخانجات  مختلف، شرکتهای حمل ونقل میدانهای بار، مغازه های کوچک وفروشگاه های بزرگ همه وهمه وضع نامطلوب موجود رابخوبی نشان می دهد.در کمتر مؤسسه ای با مسئله کالا بطورجدی برخورد شده است وآنجا هم که این مسئله مطرح بوده است تنها به قسمت انبارداری، آنهم بصورت بسیار ابتدائی بسنده شده است.این برخورد با مسئله کالا تنها در سطح صنعت نبوده بلکه در مؤسسات علمی نیزازوضع مشابهی یرخوردار است .

۱-   تعریف استاندارد

 بطور کلی استاندارد مناسب ترین الگو ومعیاری است که توسط یک مرکز صلاحیت دارد رسمی پذیرفته می شود و بصورت مدرن در اختیار د ست اند رکاران موضوع استاندارد قرار می گیرد تا آن را مورد استفاده وعمل قرار دهند.مشخصات استا ندارد  در شرکت ملی  گاز ایران به مشخصاتی  گفته می شود  که به تاُییدو تصویب کمیته عالی استاندارد رسیده باشد .

 

۲- استاندارد نمودن کالا

 

استاندارد نمودن کالا درشرکت اصطلا حاَبع معنی تنظیم مجموعه مشخصاتی از کالا ست که در مقابل نیازهای شرکت دارای شرایط فنی- ایمنی واقتصادی مناسب باشد. مشخصات کالامعمولاَشامل مشخصات طرح، مشخصات فیزیکی، شیمیائی، مواداولیه وروش های کنترل کیفیت وکیفیت بازدهی در مرحله کاربردی می باشد.سیستم حسابداری شرکت ملی گاز: قبل از اینکه درباره سیستم حسابداری کالا در شرکت گاز صحبتی را انجام دهیم لازم است بامفاهیم واصطلاحات وروشهای این سیستم حسابداری شرکت گاز اشنا شویم.

 

حسابها:

 

حسابها در سیستم حسابداری شرکت گاز بصورت کدینگ واستاندارد در سطح کل صنعت نفت تعریف شده  به شکلی که برای هر منطقه یک رمز مد یریت تعریف  شده و براساس  مراکز هزینه ومناطق مختلف هر منطقه وانواع هزینه های هر مرکز بودجه در نظر گرفته شده وکد گذاری می شود .

 

برای مثال:

 

 

۳

 

۸

 

۷

 

۷

 

۲

 

۱

 

۱

 

۵

 

۴

 

۴

 

۳

 

۳

 

۸

 

۷

 

۷

 

۱

 

۱

 

۷

 

۱

 

۹

 

۹

 

۸

 

۸۹۹ : سه اقم اول رمز مدیریت نشاندهنده منطقه چهار عملیات انتقال گاز می باشد

 

۱۷۱۱ : چهاررقم دوم نشان دهنده واحدی است که درآن هزینه صورت گرفته است درمثال فوق ۱۷۱۱ معرف واحد مستقلات می باشد .

 

۷۷۸۳ : چهاررقم سوم منطقه ای است که درآن هزینه صورت گرفته است که درمثال فوق ۷۷۸۳ معرف مشهد می باشد .

 

۳۴۴ : سه رقم چهارم نوع هزینه رامشخص میکند که دراین مثال۳۴۴ معرف لوله وشیلنگمی باشد .

 

۵۱۱۲۷۷۸۳ : واحد درخواست کننده می باشد که درمثال فوق۵۱۱۲۷۷۸۳ معرف ساختمان اداره مرکزی می باشد .

 

سطوح حسابها :

 

در شرکت گاز سطوح حسابها در چهار سطح طبقه بندی وقابل گزارش می باشد . انواع اسناد در سیستم حسابداری شرکت گاز :

 

 اسناد دستی ( از طریق سیستم جامع مالی )

 

۲-         اسناد سیستمی (از طریق سیستم یکنواخت کالا)

 

۱-     اسناد دستی

 

به آن دسته از اسناد گفته می شود که از طریق سیستم جامع مالی مستقردرهرمنطقه تغذ یهمی شود که خود این اسناد سه دسته می باشند:

 

اسناد پرداخت

 

اسناد روزنامه

 

اسناد دریافت

 

اسناد پر داخت :

سند پرداخت به سندی اطلاق می شود که حتماَ سمت بستانکار این سند بانک / صندوق باشد وچک یا وجه نقدی از حسابهای شرکت خارج شود .

 

اسناد روزنامه :

سند روز نامه سندی است که سمت بدهکار یا بستانکار آن بانک یا صندوق نباشد وبیشتر جهت اصلاح حساب ویا تسویه غیر نقدی بکار می رود .

 

اسناد دریافت :

 

سند دریافت سندی است که سمت بدهکار آن حتماَ حساب صندوق یا بانک است واغلب جهت دریافت سپرده یا مابه التفاوت علی الحساب و… بکار می رود .

 

۲-    اسناد سیستمی :

 

اسنادی است که از طریق سیستم جامع پرسنلی یا سیستم یکنواخت کالا تغذ یه شده باشد .

 ادامه پروژه کامل حسابداری و موجودی شرکت ملی گاز ایران با خرید و دانلود

۱۶۰ صفحه

۱۰۱ کیلوبایت

 

مطالعه بیشتر

دانلود
راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • پسورد تمامی فایل ها www.bibliofile.ir است.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • در صورتی که این فایل دارای حق کپی رایت و یا خلاف قانون می باشد ، لطفا به ما اطلاع رسانی کنید.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پروژه کامل حسابداری و موجودی شرکت ملی گاز ایران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
0
حسابداری و موجودی شرکت ملی گاز ایران
پروژه کامل حسابداری و موجودی شرکت ملی گاز ایران

۳۵,۰۰۰ تومان