دانلود پروژه حسابداری فروشگاه شادمهر

نوع فایل
اکسل
حجم فایل
18kb
تعداد صفحات
زبان
فارسی
دسته بندی
تعداد بازدید
403 بازدید
6,000 تومان

  خرید این محصول

دانلود پروژه حسابداری فروشگاه شادمهر

فعالیت های زیر مربوط به فروشگاه شادمهر می باشد که این فروشگاه فعالیت های خود را از تاریخ ۱/۱۱/۱۳۸۵ تا ۲۹/۱۲/۱۳۸۵ آغاز نموده است و  روش نگهداری موجودی کالا در این فروشگاه دائمی و قیمت گذاری فایفو می باشد وحداقل موجودی برای دو نوع کالای (مرغ  و تن ماهی )به ترتیب ۱۰۰۰ عدد و۵۰۰ عدد میباشد

 

۱/۱۱/۱۳۸۵ تاسیس فروشگاه شادمهر واریز به مبلع ۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال به حساب جاری شماره   ۸۲۹ بانک ملی ومبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال صندوق توسط آقای محمدی سرمایه گذاری شد.

 

۲/۱۱/۱۳۸۵ اجاره یک باب مغازه وپرداخت ۳۰۰۰۰۰۰ پیش پرداخت اجاره ۶ماه طی چک                          شماره ۲۵۲۱

۳/۱۱/۱۳۸۵ خرید نقدی ۴۷۵۰۰۰ ملزومات طی چک شماره ۲۵۲۲

۳/۱۱/۱۳۸۵ خرید نقدی اثاثه برای فروشگاه به مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ طی چک شماره ۲۵۲۳

۴/۱۱/۱۳۸۵ خرید تقدی۱۷۰۰ عدد مرغ به نرخ ۱۰۰۰۰ پس از کسر ۲% تخفیف تجاری طی

چک شماره ۲۵۲۴

۵/۱۱/۱۳۸۵ فروش نقدی ۱۳۰عدد مرغ به نرخ ۱۰۰۰۰ از تاریخ ۴/۱۱ وواریز به حساب ۸۲۹

۶/۱۱/۱۳۸۵ فروش نقدی ۳۴۰عدد مرغ به نرخ ۱۰۰۰۰ازخرید ۴/۱۱وواریز به حساب ۸۲۹

۸/۱۱/۱۳۸۵ پرداخت بابت هزینه ایا ب وذهاب به مبلغ ۳۸۰۰۰از صندوق

۹/۱۱/۱۳۸۵ خرید نسیه یک دستگاه یخچال برای فروشگاه به مبلغ ۱۲۲۰۰۰۰

۱۰/۱۱/۱۳۸۵ پرداخت ۱۰۰۰۰بابت هزینه حمل کالای خریداری شده از صندوق

۱۰/۱۱/۱۳۸۵ فروش نسیه ۱۰۰ عدد مرغ به نرخ ۲۱۰۰۰با شرط (ن/۳۰-۳/۱۵)

۱۱/۱۱/۱۳۸۵ خرید نسیه ۱۰۰۰ عددتن ماهی به نرخ۱۴۵۰۰با شرط (ن/۳۰-۲/۱۰)

۱۲/۱۱/۱۳۸۵ دریافت ۱۰۰۰۰۰۰۰ریال وام قرض الحسنه از آقای فاضل وواریز به حساب

۸۲۹بانک ملی

۱۳/۱۱/۱۳۸۵ برگشت ۲۵۰عددتن ماهی مربوط به خرید ۱۱/۱۱ به علت گذشتن تاریخ انقضا

۱۴/۱۱/۱۳۸۵ فروش نقدی ۱۰۰عدد تن ماهی به نرخ ۱۰۰۰۰وواریز به حساب ۸۲۹

۱۵/۱۱/۱۳۸۵ خرید نقدی یک دستگاه پیکان وانت به مبلغ ۱۹۵۰۰۰۰۰ ریال طی چک شماره                          ۲۵۲۵

۱۶/۱۱/۱۳۸۵ برداشت آقای محمدی به مبلغ ۴۵۰۰۰۰ریال از صندوق

۱۷/۱۱/۱۳۸۵ دریافت طلب بابت فروش نسیه ۱۰/۱۱پس از کسر تخفیف نقدی وواریز به

حساب ۸۲۹

۱۸/۱۱/۱۳۸۵ پرداخت طلب بابت خرید ۱۱/۱۱ پس از کسر مبلغ برگشتی وتخفیف نقدی از                          صندوق

۲۰/۱۱/۱۳۸۵ فروش نقدی ۱۰۰عددمرغ به نرخ ۱۴۳۵۰ریال از خرید ۴/۱۱ وواریز به بانک

۲۱/۱۱/۱۳۸۵ خرید تقدی یک دستگاه رایانه به مبلغ ۴۲۵۰۰۰۰ریال طی چک شماره ۲۵۲۶

۲۱/۱۱/۱۳۸۵ فروش نقدی ۱۵۰عدد تن ماهی به نرخ ۱۰۰۰ریال از خرید ۱۱/۱۱ وواریز به                       بانک

۲۲/۱۱/۱۳۸۵ خرید یک دستگاه چاپگر به مبلغ ۱۶۵۰۰۰۰ریال با شرط نسیه (ن/۶۰)

۲۲/۱۱/۱۳۸۵ فروش نقدی ۳۰عدد مرغ به نرخ ۱۰۰۰ریال از خرید ۴/۱۱ وواریزبه بانک

۲۳/۱۱/۱۳۸۵ خرید نسیه ۲۰۰۰عدد مرغ به نرخ ۴۱۰۰ریال با شرط (ن/۴۰-۲/۲۰)

۲۴/۱۱/۱۳۸۵ فروش نقدی ۷۰۰عدد مرغ به نرخ ۱۰۰۰ریال از خرید ۴/۱۱

۲۵/۱۱/۱۳۸۵ فروش نسیه ۲۰۰عددمرغ به نرخ ۲۵۵۰۰ریال از خرید ۴/۱۱ با شرط                                 (ن/۳۰-۲/۱۰)

۲۷/۱۱/۱۳۸۵ خرید نقدی ۱۲۰۰عدد مرغ به نرخ ۱۰۰۰ریال طی چک شماره ۲۵۲۷

۲۸/۱۱/۱۳۸۵ پرداخت ۴۵۰۰۰ریال بابت پیش پرداخت بیمه ۶ماه پیکان وانت طی چک شماره                       ۲۵۲۸

۲۸/۱۱/۱۳۸۵ پرداخت ۱۵۰۰۰ریال بابت هزینه نظافت فروشگاه از صندوق

۲۹/۱۱/۱۳۸۵ پرداخت ۸۱۰۰۰۰ریال بابت حقوق کارکنان طی چک شماره ۲۵۲۹

۳۰/۱۱/۱۳۸۵ فروش نقدی ۲۰۰عدد مرغ به نرخ ۶۰۰ریال از خریدهای ۴/۱۱و۲۳/۱۱وواریز                     به بانک

۳۰/۱۱/۱۳۸۵ دریافت طلب از فروش نسیه ۲۵/۱۱ وواریز به بانک

۳/۱۲/۱۳۸۵   خرید ۷۰۰عدد تن ماهی به نرخ ۸۰۰ریال طی چک شماره ۲۵۳۰

۴/۱۲/۱۳۸۵  پرداخت طلب بابت خرید چاپ گر در تاریخ ۲۲/۱۱ از صندوق

۶/۱۲/۱۳۸۵  فروش نسیه ۲۰۰عدد تن ماهی به نرخ ۲۰۰۰ریال از خرید ۱۱/۱۱

۷/۱۲/۱۳۸۵  پرداخت طلب بابت خرید نسیه ۲۳/۱۱ از صندوق

۹/۱۲/۱۳۸۵  خرید نقدی ۱۰۰۰عدد تن ماهی به نرخ ۲۳۳ریال طی چک شماره ۲۵۳۱

۱۰/۱۲/۱۳۸۵ پرداخت بابت هزینه آبدارخانهبه مبلغ ۱۳۰۰۰ ریال از صندوق

۱۲/۱۲/۱۳۸۵ فروش نقدی ۵۲عدد تن ماهی به نرخ ۱۰۰۰۰ریال لز خرید ۱۱/۱۱ وواریز به                        بانک

۱۴/۱۲/۱۳۸۵ خرید اثاثه بطور نقد به مبلغ ۴۵۰۰۰۰ریال طی چک شماره ۲۵۳۲

۱۵/۱۲/۱۳۸۵ فروش نقدی ۳۰عدد تن ماهی به نرخ ۷۰۰۰ریال از خرید ۱۱/۱۱ وواریزبه بانک

۱۸/۱۲/۱۳۸۵ سرمایه گذاری مجدد به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال وواریز به شماره حساب ۸۲۹

۱۹/۱۲/۱۳۸۵ برداشت آقای محمدی به مبلغ ۲۵۰۰۰۰ریال از صندوق

۲۰/۱۲/۱۳۸۵ فروش نقدی ۴۰عدد تن ماهی به نرخ ۶۰۰۰ریال از خرید ۱۱/۱۱ و واریز به                        بانک

۲۱/۱۲/۱۳۸۵ پرداخت  مبلغ ۱۵۰۰۰ریال بابت هزینه بسته بندی کالاها

۲۶/۱۲/۱۳۸۵ مبلغ ۱۱۵۰۰۰ریال بابت ایجاد تنخواه گردان طی چک شماره ۲۵۳۳

۲۸/۱۲/۱۳۸۵ خرید نسیه اثاثه به مبلغ ۱۲۳۰۰۰۰ریال

۲۹/۱۲/۱۳۸۵ مبلغ ۱۵۰۰۰ریال بابت هزینه حمل کالای خریداری شده و مبلغ ۵۰۰۰۰ریال                         بابت هزینه حمل کالای فروش رفته و مبلغ ۵۰۰۰۰ریال بابت هزینه برق و تلفن                      که بادریافت فاکتور مربوط به چکی از وجه تنخواه صادر شده و تسویه گردید

۲۹/۱۲/۱۳۸۵ پرداخت ۸۱۰۰۰۰ ریال بابت هزینه حقوق کارکنان طی چک شماره ۲۵۳۴

 

 

اصلاحات

الف)  ۵ درصد حسابهای دریافتنی ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در نظر گرفته شود

ب) ملزومات باقی مانده در فروشگاه به مبلغ ۳۷۵۰۰۰ریال

ج) بابت پیش پرداخت بیمه مربوط به ۶ماه سال اصلاحات در نظر گرفته شد

د)  بابت پیش پرداخت اجاره ۶ماه سال اصلاحات در نظر گرفته شد

 

 

 

مطلوب است:

 

انجام عملیات حسابداری

 

 

دانلود فایل اکسل حسابداری بعد انجام عملیات خرید

مطالعه بیشتر

دانلود
   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • پسورد تمامی فایل ها www.bibliofile.ir است.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • در صورتی که این فایل دارای حق کپی رایت و یا خلاف قانون می باشد ، لطفا به ما اطلاع رسانی کنید.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود پروژه حسابداری فروشگاه شادمهر”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: مقالات علمی
  • فروشنده: مقاله نویس
  • آدرس:
  • هنوز امتیازی دریافت نکرده است!

Product Enquiry

0