دانلود پروژه مالی موسسه تجاری

نوع فایل
اکسل
حجم فایل
110kb
تعداد صفحات
زبان
فارسی
دسته بندی
تعداد بازدید
1051 بازدید
۷,۰۰۰ تومان
پروژه کامل مالی موسسه تجاری شامل دارایی ها و بدهی ها،هزینه های موسسه ،نقد وبانک،حسابهای دریافتنی،اسناد دریافتنی،پیش پرداختها، سرمایه و برداشت ،حسابهای خرید وفروش کالا

دانلود پروژه مالی موسسه تجاری

پروژه اکسل حسابداری و مالی موسسه تجاری شامل دارایی ها و بدهی ها،هزینه های موسسه ،نقد وبانک،حسابهای دریافتنی،اسناد دریافتنی،پیش پرداختها، سرمایه و برداشت ،حسابهای خرید وفروش کالا

دانلود پروژه مالی موسسه تجاری

پروژه مالی موسسه تجاری

۱/۹/۱۳۸۵افتتاح حساب جاری شماره ۲۰۰۱ نزد بانک ملی ایران شعبه خیام و واریز ۳۰۰۰۰۰۰۰ریال به این حساب بابت سرمایه موسسه تجاری

 

آریان توسط آقا ی آریان.

 

۱  /۹/۱۳۸۵ اجاره یک ساله یک دستگاه ساختمان جهت تاسیس به مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ ریال بصورت پیش پرداخت طی چک شماره ۷۰۸۰۰ جاری بانک ملی.

 

۷  /۹/۱۳۸۵ خرید ملزومات به مبلغ ۴۰۰۰۰۰ که بابت نیمی از مبلغ فوق چک شماره ۷۰۸۰۰ صادر وقرار شد بقیه تا دو ماه دیگر پرداخت شود.

 

۱۰ /۹/۱۳۸۵ خرید مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال اثاثه برای موسسه بطور نقد طی چک ۷۰۸۰۰ جاری بانک ملی .

 

۱۵/۹/۱۳۸۵ خرید ۵ دستگاه تلویزیون به قیمت هر واحد ۳۴۰۰۰۰ ریال بطور نقد طی چک ۷۰۸۰۰.

 

۲۰ /۹/۱۳۸۵ خرید نسیه ۸ دستگاه سی دی LG   از نمایندگی مجازLG به مبلغ هر واحد ۲۵۰۰۰۰ با شرط (ن/۴۰ -۳/۳۰).

 

۲۰/۹/۱۳۸۵ پرداخت ۲۰۰۰۰ ریال هزینه حمل کالای خریداری شده  از محل بانک.

 

۲۴/۹/۱۳۸۵ فروش نقدی یک دستگاه تلویزیون به مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال از خرید ۱۵/۹.

 

۳۰/۹/۱۳۸۵ خرید یک دستگاه پیکان وانت به مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰ بطور نقد (عمر مفید۱۰ سال روش استهلاک خط مستقیم با ارزش اسقاط دارایی

 

۲۰۰۰۰۰ریال).

 

۱ /۱۰/۱۳۸۵ سرمایه گذاری مجدد آقای آریان به مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال به حساب جاری بانک ملی.

 

۲ /۱۰/۱۳۸۵ خرید نسیه۲ دستگاه تلویزیون به مبلغ هر واحد ۹۵۰۰۰۰ باشرط (ن/۳۰-۲/۱۵ ) با ۵۰۰۰۰ ریال تخفیف تجاری برای هر واحد.

 

۲ /۱۰/۱۳۸۵ برگشت ۲ دستگاه تلویزیون از خرید ۱۵/۹.

 

۲ /۱۰/۱۳۸۵ پرداخت ۱۰۰۰۰ ریال بابت هزینه حمل کالای خریداری شده از محل بانک .

 

۱۰  /۱۰/۱۳۸۵ پرداخت ۹۰۰۰ ریال به روزنامه خراسان جهت چاپ دو نوبت آگهی تبلیغاتی .

 

۱۵ /۱۰/۱۳۸۵ پرداخت وجه خرید ۲۰/۹ طی چک.

 

۲۰ /۱۰/۱۳۸۵ ایجاد تنخواه گردان و اختصاص به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال طی چک ۷۰۸۰۰ بانک ملی در وجه خانم بهرامی مسئول تنخواه گردان.

 

۲۵  /۱۰/۱۳۸۵ خرید نسیه یک دستگاه کامپیوتر به مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال از شرکت شرق سیستم با شرط (ن/۳۰-۴/۱۵).

 

۲۵  /۱۰/۱۳۸۵ دریافت ۱۰۰۰۰۰۰ ریال وام از موسسه مالی و  اعتباری بسیجیان و واریز آن به حساب موسسه.

 

۳۰  /۱۰/۱۳۸۵ پرداخت وجه خرید ملزوما ت ۷/۹.

 

۱ /۱۱/۱۳۸۵ فروش ۲ دستگاه سی دی هر واحد ۳۰۰۰۰۰ ریال به طور نقد از خرید ۲۰/۹.

 

۲ /۱۱/۱۳۸۵ پرداخت وجه خرید ۵/۱۰.

 

۲/۱۱/۱۳۸۵ خرید یک قطعه زمین به قیمت ۳۰۰۰۰۰۰ ریال بطور نقد.

 

۴  /۱۱/۱۳۸۵ برداشت شخصی آقای آریان به مبلغ ۲۰۰۰۰۰ریال.

 

 

 

صفحه:۱

 

 

۶ /۱۱/۱۳۸۵ خرید ۱۰ دستگاه تلویزیون به مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ با ۴۰۰۰ ریال تخفیف تجاری برای هر واحد کالا بطور نسیه (ن/۴۰-۶/۳۰).

 

۸/۱۱/۱۳۸۵ پرداخت ۲۹۰۰۰ ریال هزینه حمل کالای خریداری شده از محل تنخواه گردان .

 

۹/۱۱/۱۳۸۵ برگشت ۲ دستگاه تلویزیون از خرید ۶/۱۱ به دلیل نقص .

 

۱۰  /۱۱/۱۳۸۵ پرداخت وجه خرید ۲۵/۱۰ بابت خرید رایانه.

 

۱۱/۱۱/۱۳۸۵ فروش ۸ دستگاه تلویریون با دریافت یک فقره سفته به سررسید ۱۵/۱۲/۱۳۸۵ به مبلغ هر واحد ۳۰۰۰۰۰.

 

۱۴/۱۱/۱۳۸۵ پرداخت سفته به بانک جهت وصول.

 

۱۵/۱۱/۱۳۸۵ خرید ۳ دستگاه سی دی با صدور سفته به سررسید ۱۵/۱/۸۶ به مبلغ هر واحد ۱۵۰۰۰۰۰ .

 

۳۰/۱۱/۱۳۸۵ فروش پیکان وانت به مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ و دریافت سفته ۶ ماهه.

 

۳۰/۱۱/۱۳۸۵فروش یک دستگاه تلویزیون به طور نقد به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ از خرید ۵/۱۰.

 

۱/۱۲/۱۳۸۵ پرداخت ۴۰۰۰۰ ریال بابت بیمه ۴ ماهه اثاثه به موسسه بیمه دانا از محل تنخواه گردان.

 

۱/۱۲/۱۳۸۵ فروش زمین به مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ ریال بطور نقد .

 

۵ /۱۲/۱۳۸۵ خرید ۱۰ دستگاه سی دی بطور نقد به قیمت هر واحد ۴۰۰۰۰۰ ریال با ۳ درصد تخفیف نقدی خرید.

 

۶/۱۲/۱۳۸۵ پرداخت وجه خرید ۶/۱۱ .

 

۶/۱۲/۱۳۸۵ فروش ۵ دستگاه سی دی به مبلغ هر واحد ۵۰۰۰۰۰ ریال از خرید ۵/۱۲.

 

۷/۱۲/۱۳۸۵ پرداخت ۲۰۰۰۰ هزینه حمل کالای خریداری شده از محل تنخواه گردان.

 

۷/۱۲/۱۳۸۵ خرید ۲ دستگاه تلویزیون به بهای هر واحد ۱۵۰۰۰۰ ریال بطور نقد.

 

۸/۱۲/۱۳۸۵ فروش ۲دستگاه تلویزیون به قیمت هر واحد ۲۵۰۰۰۰ریال.

 

۱۰/۱۲/۱۳۸۵ خرید ۴ دستگاه تلویزیون به مبلغ هرواحد ۱۲۰۰۰۰ریال به طور نقد.

 

۱۵/۱۲/۱۳۸۵ نکول سفته واگذاری به بانک.

 

۲۰/۱۲/۱۳۸۵ دریافت طلب موسسه از خرید۱۱/۱۱.

 

۲۱/۱۲/۱۳۸۵ فروش ۲دستگاه تلویزیون به بهای هر واحد۲۰۰۰۰۰ بطور (ن/۳۰-۲/۱۰).

 

۲۷/۱۲/۱۳۸۵ فروش ۲دستگاه سی دی به مبلغ هر واحد ۵۰۰۰۰۰ ریال از خرید ۵/۱۲ بصورت نقد.

 

۲۸/۱۲/۱۳۸۵ خرید اثاثه بطور نسیه به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال با شرط (ن/۳۰-۲/۱۰).

 

۲۹/۱۲/۱۳۸۵ فروش ۲ دستگاه تلویزیون به مبلغ هر واحد ۳۰۰۰۰۰ ریال .

 

۲۹/۱۲/۱۳۸۵ تسویه حساب تنخواه گردان خانم بهرامی.

 

اصلاحات در ۲۹/۱۲/۱۳۸۵ به شرح زیر در حسابهای موسسه اعمال میشود:

 

۱-   هزینه حقوق کارکنان در اسفند ماه ۷۸۰۰۰ ریال میباشد که هنوز پرداخت نشده است.

 

۲-  پیش پرداخت بیمه از اول اسفند ماه تا پایان تیر ماه است.

 

۳-  برای مانده حسابهای دریافتنی ۵  درصد ذخیره در نظر گرفته میشود.

 

۴-  پیش پرداخت اجاره یک ساله می باشد.

 

مطلوب است : انجام کلیه عملیات حسابداری  موسسه تجاری آریان.

 

دریافت فایل اکسل پروژه مالی موسسه تجاری با خرید و دانلود

مطالعه بیشتر

دانلود
راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • پسورد تمامی فایل ها www.bibliofile.ir است.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • در صورتی که این فایل دارای حق کپی رایت و یا خلاف قانون می باشد ، لطفا به ما اطلاع رسانی کنید.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود پروژه مالی موسسه تجاری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: فروشگاه کتاب های زبان اصلی
  • فروشنده: فروشگاه کتاب های زبان اصلی
  • آدرس: تهران
  • 3.00 امتیاز از 3 دیدگاه
سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت
0
پروژه اکسل حسابداری و مالی موسسه تجاری
دانلود پروژه مالی موسسه تجاری

۷,۰۰۰ تومان