آئین کار نگهداری گیلاس و آلبالو در سردخانه

نوع فایل
word
حجم فایل
10kb
تعداد صفحات
7
زبان
فارسی
دسته بندی
تعداد بازدید
1185 بازدید
۷,۰۰۰ تومان
استاندارد آئین کاری نگهداری و ترابری گیلاس و آلبالو در سردخانه بوسیله کمیسیون فنی مربوطه تهیه و تدوین شده و در دویست و چهل و هفتمین کمیته ملی استاندارد کشاورزی و غذایی مورخ ۷۷/۱۲/۲۳ مورد تصویب قرار گرفته، اینک به استناد بند ۱ ماده ۳ قانون اصلاحی قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ به عنوان استاندارد رسمی ایران منتشر می گردد.

آئین کار نگهداری گیلاس و آلبالو در سردخانه

آئین کار نگهداری گیلاس و آلبالو در سردخانه: ترابری گیلاس و آلبالو،نگهداری،ترابری سرد،نگهداری در سردخانه،انواع سردخانه شرایط برداشت گیلاس و آلبالو،شرایط انبار،بسته بندی گیلاس و آلبالو

آئین کار نگهداری گیلاس و آلبالو در سردخانه

 

فهرست مطالب آئین کار نگهداری گیلاس و آلبالو در سردخانه

هدف
دامنه کاربرد
تعاریف و اصطلاحات
شرایط برداشت و انبار کردن
شرایط بهینه نگهداری
ترابری سرد

پیشگفتار
استاندارد آئین کاری نگهداری و ترابری گیلاس و آلبالو در سردخانه بوسیله کمیسیون فنی مربوطه تهیه و تدوین شده و در دویست و چهل و هفتمین کمیته ملی استاندارد کشاورزی و غذایی مورخ ۷۷/۱۲/۲۳ مورد تصویب قرار گرفته، اینک به استناد بند ۱ ماده ۳ قانون اصلاحی قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ به عنوان استاندارد رسمی ایران منتشر می گردد.
برای حفظ همگامی و هماهنگی با پیشرفتهای ملی و جهانی در زمینه صنایع و علوم، استانداردهای ایران در مواقع لزوم مورد تجدید نظر قرار خواهند گرفت و هر گونه پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل این استانداردها برسد در هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه واقع خواهد شد.
بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ایران باید همواره از آخرین چاپ و تجدید نظر آنها استفاده نمود.
در تهیه و تدوین این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه حتی المقدور بین این استاندارد و استاندارد کشورهای صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شود.
لذا با بررسی امکانات و مهارتهای موجود و اجرای آزمایشهای لازم این استاندارد با استفاده از منبع زیر تهیه گردیده است:
ISO 7920 – 1984
Sweet cherries and Sour Cherries – Guide to Cold storage and refrigerated transport

آئین کار نگهداری و ترابری گیلاس و آلبالو در سردخانه

هدف

هدف تدوین این آیین کار تعیین روش بهینه نگهداری گیلاس و آلبالو در سردخانه های ثابت و یا ترابری آن در سردخانه های متحرک می باشد.

دامنه کاربرد

این آیین کار درباره نگهداری وترابری گیلاس و آلبالوی محصول ایران که بصورت تازه به مصرف مستقیم خوراک انسان یا مصارف صنعتی میرسدکاربرد دارد.

تعاریف و اصطلاحات

در این آیین کار واژه ها و اصطلاحات با تعاریف زیر به کار برده می شود:
-۱-۳گیلاس – میوه رسیده درخت گیلاس با نام علمی . Prunus avium lاز خانواده Rosaceae می باشد.
-۲-۳آلبالو – میوه رسیده درخت آلبالو با نام علمی . Prunus cerasus lاز خانواده Rosaceae می باشد.
-۳-۳سردخانه – عبارتست از فضای محفوظی به صورت ثابت یا متحرک که دارای تجهیزات لازم سرمازا باشد.
-۴-۳سردخانه ثابت – مجموعه ای است از ساختمانها که دارای تأسیسات و تجهیزات سرمازا می باشد و شرایط ویژه نگهداری درست کالای موردنظر را به ویژه از دید دما و رطوبت درمدت نگهداری تأمین می نماید.
-۵-۳سردخانه متحرک – وسایل ترابری مجهز به تجهیزات سرمازا (مانند کامیون ،کشتی و واگنهای قطار) است که شرایط ویژه نگهداری درست کالای موردنظر را به ویژه از دید دما و رطوبت درمدت ترابری تأمین می نماید.

شرایط برداشت و انبار کردن

-۱-۴گزینش رقمها
-۱-۱-۴گیلاس – رقمهای گیلاس که رنگ تیره و گوشت سفت دارند (معمولا دیررس ) برای نگهداری و ترابری در سردخانه مناسب هستند. رقمهایی که زود می رسند و دارای گوشت نرم هستند، بزودی خراب شده و کیفیت خود را از دست می دهند. گیلاسهای صورتی بسرعت رنگ خود را از دست می دهند. بنابراین ، این میوه ها باید هرچه زودتر پس از برداشت مصرف شوند.
-۲-۱-۴آلبالو – رقمهایی که دیر می رسند و گوشت سفت دارند مناسب برای نگهداری و ترابری دوره های کوتاه هستند. رقمهایی که زود می رسند و گوشت نرم دارند برای نگهداری مناسب نیستند و باید بیدرنگ پس از برداشت مصرف و فرایند شوند.
-۲-۴برداشت –
برداشت نباید بیدرنگ پس از بارندگی انجام شود و بهتر است که در ساعات خنک اولیه صبح انجام گیرد. میوه ها باید وقتی برداشت شوند که ویژگیهای میوه رسیده رقم خود را بدست آورده باشند. رسیدگی میوه را می توان از روی رنگ ، مزه و اندازه گیری مواد جامد محلول در آب تشخیص داد. گیلاس و آلبالو برای مصرف مستقیم باید همراه با دم (ازجای اتصال دم به ساقه ) با دقت به وسیله دست چیده شوند، در هرحال در موارد ویژه ای مانند طبیعت رقم یا تیمارهای شیمیایی پیش از برداشت (برای مثال کاربرد اترل ۱ دم میوه پیش از برداشت خشک می شود. دراین موارد می توان میوه بدون دم را برای فرایند صنعتی برداشت و گردآوری کرد. اگر این میوه ها (میوه های بی دم ) از محل اتصال دم ، شیره پس ندهند برای نگهداری کوتاه مدت یا ترابری راه دور مناسب می باشند. میوه ها را ممکن است مستقیمأ پس از برداشت بسته بندی کرد. این کار از کم شدن رطوبت میوه ها پس از چیدن جلوگیری می کند و همچنین از میوه ها در برابر باد، گرما و نور خورشید در حین ترابری تا رسیدن به انبار خنک محافظت می کند.
-۳-۴ویژگیهای کیفی میوه برای نگهداری و ترابری :
میوه هایی که برای نگهداری و ترابری در سردخانه در نظر گرفته می شوند باید کامل ، سالم ، پاکیزه ، رسیده ، بدون هرگونه آسیب مکانیکی و آسیب برخاسته از شش پایان باشند. رنگ میوه تازه باید براق ، پوست میوه باید بدون چروکیدگی ، میوه باید پر و دم آن برنگ سبز تازه (روشن ) باشد. میوه هایی که با تکان دادن از درخت از آن جدا شده اند برای نگهداری و ترابری مسافت دور مناسب نیستند اما باید بیدرنگ از راه فروبردن در آب یخ دار تا دمای ۵زینه سلسیوس خنک شوند و درظرف چند ساعت پس از برداشت فرایند گردند.
-۴-۴بسته بندی :
بسته بندی باید به گونه ای باشد که میوه ها را در برابر فشار، له شدن و آسیب دیدن محافظت کند. برای بسته بندی می توان از جعبه های چوبی که در هرکدام ۶تا ۱۰کیلوگرم میوه به صورت آزاد یا در لایه ای با بلندای بیشینه ، ۱سانتیمتر می باشد بهره گیری کرد. برای حفظ کیفیت میوه ها، از جعبه های پلاستیکی نیز می توان بهره گرفت . اگر از جعبه های چوبی یا فیبری استفاده می شود، بهره گیری از یک لایه کاغذی درون هر جعبه که جاذب آب باشد سودمند است . درون جعبه ها را می توان با ورقه های پلی اتیلن پوشاند که این کار سبب کاهش اکسیژن و افزایش دی اکسید کربن می شود که برای حفظ کیفیت میوه مناسب است . برای کاهش زیانهای برخاسته از ضرب دیدن ، فرورفتگی سطح میوه و کم شدن وزن آن ، باید دقت زیاد برای کمینه کردن فشار، بهم فشردگی و آسیبهای برخاسته از لرزش در هنگام برداشت ، درجه بندی و ترابری انجام شود.
-۵-۴انبار کردن :
میوه ها باید بیدرنگ پس از بسته بندی در انبار سرد گذاشته شود تا سبب کم شدن نرخ تنفس و جلوگیری از کاهش وزن و در نتیجه افزایش عمر انباری آنها گردد.

 

ادامه آئین کار نگهداری گیلاس و آلبالو در سردخانه باخرید و دانلود

 

مطالعه بیشتر

دانلود
راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • پسورد تمامی فایل ها www.bibliofile.ir است.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • در صورتی که این فایل دارای حق کپی رایت و یا خلاف قانون می باشد ، لطفا به ما اطلاع رسانی کنید.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “آئین کار نگهداری گیلاس و آلبالو در سردخانه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: فروشگاه کتاب های زبان اصلی
  • فروشنده: فروشگاه کتاب های زبان اصلی
  • آدرس: تهران
  • 3.00 امتیاز از 3 دیدگاه
سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت
0
آئين كار نگهداری گيلاس و آلبالو در سردخانه
آئین کار نگهداری گیلاس و آلبالو در سردخانه

۷,۰۰۰ تومان